Κέρινα ομοιώματα Θεόδωρου Κοκκινίδη

Πλέσσας

Ποιός θα είναι ο επόμενος;

Ποιος θα είναι ο επόμενος;