ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Κωνσταντίνος Καραμανλής


Konstantinos Karamanlis (1907-1998)

The great and inspirational leader, the founder of democracy. The politician who is responsible for the accession of Greece in the European Union.


Ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής (8 Μαρτίου 1907 – 23 Απριλίου 1998) ήταν Έλληνας πολιτικός ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

Ποιός θα είναι ο επόμενος;

Ποιος θα είναι ο επόμενος;