ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Μελίνα Μερκούρη


Melina Merkouri – actress and politician (1920-1994)

A personality that is characterized by her passion, the fighting spirit, the power of her soul, the impulsivity and her inner glow. Melina struggled for the return of the Parthenon Marbles to Greece and everybody identify her name with this effort.

 

Ποιός θα είναι ο επόμενος;

Ποιος θα είναι ο επόμενος;