Τιμές Εισιτηρίων-Tickets

Τιμές εισιτηρίων .

Γενική είσοδος - Ενήλικες : 5,00 €

Παιδιά γυμνασίου - λυκείου: 4,00 €

Παιδιά δημοτικού: 3,00 €

Πολύτεκνοι: 3,00 €

AMEA 3,00 €

 

Tickets:

General admission - Adults  : 5,00 euro

Children 13 years old - 17 years old: 4,00 euro

Children 6 years old - 12 years old : 3,00 euro

Disabled person -  3 euro

 

 

Ποιός θα είναι ο επόμενος;

Ποιος θα είναι ο επόμενος;