ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Μαρία Κάλλας

 


 

Maria Callas

There are many significant, well-known figures who supported the culture of Greece and promoted our country abroad. One of them was the opera diva, Maria Callas (1923-1977). She was a great soprano, known worldwide as an opera and lyric theater performer. She is considered as an insuperable personality until today.

 

 


 

 

 

 

Ποιός θα είναι ο επόμενος;

Ποιος θα είναι ο επόμενος;