ΜΑΝΤΏ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

Η Μαντώ Μαυρογένους δίνοντας όλη την περιουσία της στον αγώνα, συνέβαλε καταλυτικά στην απελευθέρωση του έθνους.

Φιλοτέχνησα το κέρινο της ομοίωμα  θέλοντας να αποτυπώσω στο γλυπτό την ευγενική της προσωπικότητα, την ευαισθησία και τον δυναμισμό που χαρακτήριζαν την ίδια.

Από την Κυριακή 13 Μαρτίου του 2022, το έργο πήρε την θέση του στο μουσείο.

Είναι το πέμπτο δημιούργημα που αφορά στους ήρωες -προσωπικότητες του 1821.